Vad är en kontrollansvarig

Kontrollansvarig är det nya begreppet för kvalitetsansvarig och har fler kompetenskrav. En kontrollansvarig måste vara certifierad enligt PBL (Plan- och bygglagen). En kontrollansvarig hjälper byggherren med framtagande av kontrollplan. Byggherren har som ansvar att se till så att kraven i PBL uppfylls och att kontroller görs. Den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor fullföljs och att nödvändiga kontroller genomförs. Kontrollansvariges ansvar är att göra upp en kontrollsystem som är anpassad för just ditt projekt. Den kontrollansvarige undersöker också de egenkontroller som gjorts av entreprenören, efter att all kontrollmoment är klart. Kontrollansvarige intygar att kontrollerna är i enlighet med kontrollplanen och att de är verkställda.

När behövs det en kontrollansvarig

Från och med 2 maj 2011 har krav införts för en certifierad kontrollansvarig vid all byggnation som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan. Det finns dock undantag för behovet av en kontrollansvarig. Byggherren ska i ansökan för lov ange vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga. Byggnadsnämnden har som uppgift att uppge i bygglovsbeslutet om en kontrollansvarig behövs och i så fall vem eller vilka som ska utföra tjänsten. En kontrollansvarig krävs inte om byggherren bedöms kunna utföra arbetet utan hjälp av en kontrollansvarig. Detta kan gälla vid riktigt okomplicerade uppdrag. Du kan läsa mer om vilka åtgärder som inte kräver kontrollansvarig på PBL Kunskapsbanken.