Konstruktionsritningar brukar även kallas för byggritningar eller arbetsritningar. Konstruktionsritningar innehåller detaljerade anvisningar på hur olika konstruktionsdelar ska uppföras. Allt från tätning, dimensioner, mått, materialkvalitet, mängder och föreskrifter redovisas i konstruktionsritningar.

Konstruktionsritningar används som underlag för att få detaljerade offerter från byggfirmor. Man kan även använda konstruktionsritningar vid beställning av material.

Vid teknisk samråd hos kommun krävs konstruktionsritningar för att visa att byggnaden uppfyller gällande regler och krav. Vi följer alltid Eurocode regler och bestämmelser vid framtagning av konstruktionsritningar. Nödvändiga beräkningar för snölast, vindlast, personlast och annan extern påverkan tas alltid i beaktning.

I byggstadiet byggs byggnaden efter konstruktionsritningar, vilket i de flesta fall innebär att man förkortar byggtiden genom att det blir färre detaljer som ska lösas på plats och att man upptäcker eventuella fel och brister i tidig skede och vilket i sin tur innebär att man sparar en del kostnader.

Kompletta konstruktionsritningar omfattar normalt:

  • Grundplan som visar grundplatta, grundbalkar och armering.
  • Stomplan som visar bärande väggar, pelare, balkar och mellanbjälklag.
  • Takplan som visar bärandeväggar, takbalkar och avväxlingar
  • K-sektion och detaljer som visar grunddetaljer, väggdetaljer, bjälklagsdetaljer, takdetaljer och infästningsdetaljer.

Se exempel på konstruktionsritningar här!

Vi svarar gärna på frågor om ni undrar någonting mer om konstruktionsritningar.