Vi hjälper dig gärna med bygglovsritningar! Vi erbjuder bygglovsritningar för all typ av byggnation och byggnader. Med våra moderna programvaror ritar vi både i 2D och 3D.

Vad är bygglovsritningar?

Bygglovsritningar kallas även arkitektritningar eller A-ritningar. Bygglovsritningar behövs vid ansökan för bygglov och är ett krav för dem flesta byggnader. Bygglovsritningar redovisar byggnadens placering på tomten, utseende och design. För att visa dessa fordras fasadritningar, planritningar, sektionsritningar och situationsplan i bygglovsritningar. Nybyggnadskarta/tomtkarta behövs som underlag för situationsplanen vilket som beställs från kommunen.