Energiberäkning enligt BBR

Vi utför energiberäkningar för ny och tillbyggen.

Vi vill medverka till att resultatet av ert bygge blir energimässigt bra. I vårt pris for energiberäkning ingår rådgivning för att uppnå bästa lösningen för er. Ni har möjlighet att göra ändring och komplettering av beräkningen gällande ert bygge till följd vår rådgivning.

Kostnaden för vårt arbete är baserat på tiden vi lägger ner. Vi kan lämna fast pris när vi fått information om objektet och hur mycket utredning som behöver göras.

För att utföra själva energiberäkningen bör alla mått och materialval vara bestämda men för att undvika att behöva göra om planerings- och ritnings-arbete är det lämpligt att ta kontakt med oss redan på planeringsstadiet.

Vår obundenhet mot andra leverantörer av material och tjänster gör att vi alltid kan sätta kundens intressen främst.

När man bygger ett nytt hus eller bygger till skall en energiberäkning finnas som visar att det nybyggda kommer att klara de krav som finns i Boverkets Byggregler, BBR. Undantagen är få när det gäller bostäder, förenklat kan man säga att bara rena fritidsbostäder som är undantagna.

De nya energikraven är restriktiva och det krävs att husets som helhet är energieffektivt. Det betyder att kombinationen av byggnadens isoleringsförmåga, ventilationssystem och uppvärmningssystem skall vara rätt.